Välkommen till Björknäs Schakt & Alltjänst!

Vi sysslar med markarbeten av alla slag.
Bland annat husgrunder, infiltrationsarbeten, tomtplanering, avlopp, sprängning, dränering, VA-arbeten, vägar och gångar samt mycket mer.

Vi vänder oss till både privatpersoner och företag.